Akademie

In graad R word 3 vakke aangebied:

 • Afrikaans (Huistaal)
 • Wiskunde
 • Lewensvaardighede

 

In grade 1-3 word 4 vakke onderrig:

 • Afrikaans (Huistaal)
 • Engels (Eerste Addisionele Taal)
 • Wiskunde
 • Lewensvaardighede
 • Assessering / Leerondersteuning

 

In grade 4-6, bekend as die intermediêre fase, word 6 vakke onderrig:

 • Afrikaans (Huistaal)
 • Engels (Eerste Addisionele Taal)
 • Wiskunde
 • Wetenskap en Tegnologie (slegs as een vak onderrig)
 • Sosiale Wetenskappe (een vak met twee afdelings wat afsonderlik onderrig word: Geskiedenis en Aardrykskunde)
 • Lewensvaardighede (slegs een vak met drie afdelings wat afsonderlik onderrig word: Liggaamsopvoeding / Persoonlike en Sosiale Welsyn / Skeppende Kunste)

 

In graad 7, seniorfase, word 8 leerareas onderrig:

 • Afrikaans (Huistaal)
 • Engels (Eerste Addisionele Taal)
 • Wiskunde
 • Sosiale Wetenskap (Geskiedenis en Aardrykskunde)
 • Tegnologie
 • Natuurwetenskap
 • Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
 • Kuns en kultuur
 • Lewensoriëntering
Translate »