Nasorg

STREWE

’n diens, waarin na die algemene en emosionele welsyn van die betrokke leerders omgesien word, te bied;

AANSOEK OM TOELATING

1.         STREWE

Die naskoolsorg streef daarna om:

  • ’n diens, waarin na die algemene en emosionele welsyn van die betrokke leerders omgesien word, te bied;
  • die ouer te steun met betrekking tot die kind se fisiese en akademiese ontwikkeling;
  • deeglike toesig en beheer toe te pas ten einde die leerders se veiligheid te verseker.

 

2.         AANSOEK OM TOELATING

Slegs ’n volledig voltooide aansoekvorm, onderteken deur die ouer(s)/voog(de) van die betrokke leerder vir wie aansoek gedoen word, sal aanvaar word. Vir elke leerder moet ’n afsonderlike aansoekvorm voltooi word.

Let wel: Kleuters moet onafhanklik wees ten op sigte van die gebruik van die kleedkamer.

3.         NASKOOLSORGTYE

 

GEDURENDE GEWONE SKOOLDAE

(gedurende die skoolkwartaal vanaf 12:00 tot 17:30)

GRAAD HALFDAG VOLDAG
Pre-Graad R 12:00 tot 14:00 12:00 tot 17:30
Graad R tot Graad 2 13:00 tot 15:00 13:00 tot 17:30
Graad 3 Maandag,Woensdag, Donderdag 14:00 tot 16:00 14:00 tot 17:30
Graad 3 Dinsdag en Vrydag 13:00 tot 15:00 13:00 tot 17:30
Graad 3 tot 7 14:00 tot 16:00 14:00 tot 17:30

GEDURENDE VAKANSIES

(daagliks vanaf 07:00 tot 17:30)

  • Die naskoolsorg lewer diens gedurende al die skoolvakansies.
  • Ouers sal skriftelik in kennis gestel word van vakansiesorgreëlings, waarna ouers skriftelik ’n leerder se verblyf moet bespreek.

Net leerders van Laerskool Totius mag die vakansiesorg bywoon.

4.         DISSIPLINE

  • Dissipline is die spil waarom die gladde funksionering van die naskoolsorg draai.
  • Daar word van elke leerder verwag om hom/haar te onderwerp aan die neergelegde reëls  en gedragskode.
  • Ouers moet eweneens deeglik kennis neem van die naskoolsorg se funksioneringsreëls en gedragskode en terselfdertyd skriftelik onderneem om dit te eerbiedig.
Translate »