Skoolfonds

SKOOLFONDSSTRUKTUUR

Vanweë die feit dat Laerskool Totius ‘n openbare skool is, is ons volgens wetgewing verplig om skoolgeld te betaal soos jaarliks vasgestel word. Betalingsopsies beskikbaar by finansiële kantoor.

coreen@totius.co.za
joretha@totius.co.za

Graad Bedrag
Pre-gr. R Tarief beskikbaar op aanvraag.
Gr. R – gr. 5 Tarief beskikbaar op aanvraag.
Gr. 6 – 7 Tarief beskikbaar op aanvraag.

Hierdie bedrag sluit ko- en ekstra-kurrikulêre aktiwiteite (deur die skool aangebied) in. Geen addisionele fooie sal t.o.v. dag-uitstappies, bv. vervoer- of toegangsgeld, van die ouers verhaal word in die geval van gr. 1-7 nie (Gr. R uitgesluit).

BETALINGSOPSIES:

  • Jaarliks: ‘n eenmalige betaling voor of op 31 Desember

Indien die volle skoolgeldbetaling vir die volgende skooljaar (uitgesonderd naskoolsorggeld), in die huidige skooljaar voor of op 31 Desember betaal word, word ‘n korting, soos jaarliks deur die beheerliggaam vasgestel, op die skoolgeld per kind toegestaan.

  • Maandeliks: per debietorder

Tien (10) gelyke paaiemente wat strek vanaf Januarie tot Oktober.

NASKOOLSORGSTRUKTUUR

VOLDAG:

Tarief beskikbaar op aanvraag.

Voldag

Graad Ure
Pre-gr. R (12:00 – 17:30)
Gr. R – gr. 2 (13:00 – 17:30)
Gr.3 (Maandag, Woensdag en Donderdag: 14:00 – 17:30)
Gr.3 (Dinsdag en Vrydag: 13:00 – 17:30)
Gr. 4 – 7 (14:00 – 17:30)

HALFDAG:

Halfdag ure:

Graad Ure
Pre-gr. R (12:00 – 14:00)
Gr. R – gr. 2 (13:00 – 15:00)
Gr.3 (Maandag, Woensdag en Donderdag: 14:00 – 16:00)
Gr.3 (Dinsdag en Vrydag: 13:00 – 15:00)
Gr. 3 – 7 (14:00 – 16:00)

DAGBESOEKERS:

‘n tarief per dag – vooruit betaalbaar.

VAKANSIESORG:

Dagtarief  en weektarief beskikbaar op aanvraag.

Die deelname aan die aktiwiteite wat gedurende vakansiesorg aangebied word, is vrywillig en hierdie kostes is nie ingesluit by bogenoemde tariewe nie.

Translate »