Visie

Laerskool Totius is ‘n skool van uitnemende gehalte. By ons leerdergesentreerde skool, met opvoeders as rolmodelle en ‘n meelewende ouergemeenskap, voed ons leerders in Afrikaans en in geborgenheid in hulle volle menswees op om diensbaar te wees in die Suid-Afrikaanse werklikheid. Ons bevorder hoë morele waardes en skep ruimte vir verskillende godsdienste.

Translate »