Kultuur

Ko-kurrikulêre aktiwiteite verwys na dié skoolbedrywighede wat normaalweg op georganiseerde wyse buite die gewone skoolkurrikulum onderneem word ter wille van persoonlikheidsvorming. M.a.w. ko-kurrikulêre aktiwiteite staan naas die normale kurrikulum, het ‘n plek in die skool en vorm deel van die kind en onderwyser se aktiwiteite of take.

Die primêre doelstellings met ko-kurrikulêre aktiwiteite is:

• om die gewone skoolkursusse aan te vul in terme van goeie burgerskap, nuttige selfaktiwiteit, kulturele vorming, verbeterde sosiale verhoudings ens. Die kind word dus geleer om te leef, nie net deur kennis alleen nie, maar ook deur die regte ideale, gesindhede en mooi gewoontes.
• om erkenning te verleen aan die reg van elke mens om hom volgens sy demokratiese regte as persoon uit te leef, maar terselfdertyd bewus te wees van die verpligtinge wat daardie voorregte meebring.

Kultuur

VERENIGINGS, KULTURELE AKTIWITEITE, ANDER

Koorsang

Koorsang bied aan ons koorlede die ideale geleentheid om hulle te vereenselwig met musiek, en om dit te geniet. Afgesien van die genot wat daaruit geput word om saam te sing, stimuleer kooroefening groei in konsentrasie, ‘n samehorigheidsgevoel, dissipline en musikaliteit.

Juniorkoor

Hierdie koor bestaan uit leerders vanaf gr. 1 tot gr. 3.

Teen die einde van elke jaar word koorlede gekeur (op grond van aspekte soos intonasie, stemkwaliteit, konsentrasievermoë ens.) vir die daaropvolgende jaar se juniorkoor. Dié koor neem jaarliks deel aan eisteddfods, en tree gereeld op by verskillende skoolgeleenthede, in kerke ens.

Seniorkoor

Hierdie koor bestaan uit leerders vanaf gr. 4 tot gr. 7. Die keuringsprosedure en deelname is soortgelyk aan dié van die juniorkoor.

Musiekonderrig

Onderrig in klavier, blokfluit, Orff-orkes (junior en senior) en musiekteorie word gegee. Musiekleerders word ingeskryf vir die praktiese en teoretiese musiekeksamens van UNISA, asook eisteddfods en kompetisies.

Eisteddfods

Laerskool Totius neem jaarliks deel aan eisteddfods, waarvan die Tygerberg Eisteddfod die grootste ondersteuning geniet. Leerders wat talentvol is, word voorberei vir deelname aan bv. lees, poësie, skrif, skeppende skryfwerk, solosang, kuns, ens.

Kultuuraande en Klavierkonserte

Die skool bied gereeld produksies van wisselende aard aan, en die strewe bly voortdurend om soveel leerders as moontlik te betrek. Laerskool Totius het ‘n ryke kultuurgeskiedenis wat ‘n sterk bydrae tot ons leerders se totale opvoeding lewer.

Debats-/Redenaarskompetisies

Debat- en Redenaarsgeleenthede word op ‘n kwartaallikse basis gereël vir leerders in grade 4 tot 7. Die doel is om leerders oefening te gee in die vaardighede van debatsprosedures, redevoering asook die ontwikkeling van selfvertroue. Deelname aan eksterne redenaarskompetisies vind ook plaas.

Skolierpatrollie

Die skool beskik oor ‘n skolierpatrollie (gr. 6-leerders) wat vóór en ná skool verseker dat ons leerders Bostonstraat en Protealaan veilig kruis.

Prestige-aande

Toekennings vir akademie, kultuur en sport word jaarliks tydens spesiale byeenkomste (Totius-aande) aan leerders gemaak.

Translate »